Sterckeman / Privacybeleid

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 op 25 mei 2018, hebben wij ons privacybeleid aangescherpt.

1. Onze verplichtingen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens

Opdat u in alle rust op onze website kunt navigeren, zetten wij, TRIGANO VDL, als verwerkingsverantwoordelijke, uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, om u dagelijks nieuwe diensten te verlenen met inachtneming van uw rechten.
Wij beschermen uw privacy door waarborging van de bescherming, de vertrouwelijkheid, het behoud van kwaliteit, de beschikbaarheid en de veiligheid van de persoonsgegevens, die u ons toevertrouwt op al onze communicatiekanalen.
Wij treffen alle maatregelen die nodig zijn om:
– u een duidelijke en transparante informatie te verstrekken over de manier waarop uwpersoonsgegevens zullen worden verzameld en verwerkt;
– alle technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, aantasting of toegang door een onbevoegde derde;
– uw persoonsgegevens uitsluitend te bewaren, zolang als nodig is voor de verwerking of voor de bepaalde dienst;
– u te allen tijde de mogelijkheid te bieden tot toegang en wijziging van uw persoonsgegevens die wij verwerken.

Om deze doelstellingen te bereiken, treffen wij de technische en organisatorische maatregelen die geschikt zijn om ons te waarborgen dat de verwerkingen in overeenstemming zijn met het toepasselijk recht inzake van bescherming van de persoonsgegevens.

1. Bij welke gelegenheden en welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, wanneer:
– u een account aanmaakt op onze internetsite;
– u onze internetsite bezoekt, die cookies kan gebruiken;
– u communiceert met onze klantenservice;
– u lid wordt van onze nieuwsbrief.

In dit verband moet TRIGANO VDL in de hoedanigheid van de verwerkingsverantwoordelijke een Verwerking van de gegevens, met inachtneming van de geldende reglementering, waarvan het doel is de communicatie met u en de verwerking van uw bestellingen mogelijk te maken. Zodoende kan de gebruiker van de site, na uw inschrijving op onze site en onder voorbehoud dat er verder geen bezwaar is, nieuwsbrieven en informatieve inhoud ontvangen.

De informatie, waarvan het verzamelen strikt noodzakelijk is om u een dienst te leveren, wordt aangeduid met een asterisk en betreft meestal uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres.

Wat betreft de cookies die worden verzameld bij uw verbinding met de Site TRIGANO VDL, verzoeken wij u ons Cookiebeleid te raadplegen.
Wij kunnen eveneens uw gegevens moeten verzamelen, wanneer u online solliciteert via de wervingsmodule.

2. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?
Wij zorgen ervoor dat slechts bevoegde personen binnen TRIGANO VDL toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens.
Wij kunnen uw gegevens meedelen aan derden die handelen in de hoedanigheid van verwerkers, gebonden door een overeenkomst van onderaanneming, met name voor het uitvoeren van diensten voor hosting, opslag, communicatie, gegevensverwerking, beheer van databases dan wel van onderhoud van informatiesystemen. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met andere maatschappijen van het TRIGANO concern op Europees niveau.

Deze maatschappijen en deze verwerkers zullen gebonden zijn aan dezelfde veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen als TRIGANO VDL.

3. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens worden opgeslagen met inachtneming van de Franse wet en Europese regelgeving.
Als onze dienstverlener buiten de Europese Unie opereert, beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie en uw rechten door gebruik te maken van de door de Europese Commissie aanbevolen bepalingen inzake gegevensbescherming.
Voor de bewaartermijnen van de gegevens worden de aanbevelingen van de CNIL [Franse Commissie inzake informatica en vrijheden] en/of de wettelijke verplichtingen in acht genomen:
Bewaartermijnen van persoonsgegevens door TRIGANO VDL
Gegevens van uw account: 3 jaar na uw laatste contact met TRIGANO VDL
Identiteitsbewijs dat verstrekt is in het kader van het uitoefenen van de rechten van ondervraging, toegang, rectificatie en bezwaar: 3 jaar na datum van ontvangst door TRIGANO VDL
Na deze termijnen kunnen wij overgaan tot het archiveren van de gegevens, met name om te voldoen aan de verjaringstermijnen voor de rechtszaken.

4 Beheer van de cookies
Bij het raadplegen van onze internetsite, kunnen wij, als u het accepteert, op uw computer cookies moeten plaatsen, dankzij uw navigatiesoftware. De cookies maken het ons mogelijk, tijdens de duur van de geldigheid of registratie ervan, uw computer te identificeren bij uw volgende bezoeken.
Partners of dienstverleners van TRIGANO VDL, of derde vennootschappen, kunnen eveneens cookies op uw computer moeten plaatsen. Bepaalde cookies zijn onmisbaar voor het browsen op onze site, het weghalen ervan kan moeilijkheden opleveren. Alleen de zender van een cookie kan de in deze cookie vervatte informatie lezen of wijzigen.
U zult hieronder de informatie vinden over cookies die kunnen worden geplaatst op uw computer, wanneer u de pagina’s bezoekt van de site https://www.challenger-motorhomes.com/nl/, alsook de mogelijkheden, waarmee u de registratie van deze cookies op uw computer kunt verwijderen/weigeren.

Complianz

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Complianz voor cookie toestemming registratie. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen

Google Analytics

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen

WPML

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WPML voor taal management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen

Google Maps

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Google Maps voor het vertonen van kaarten. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Maps Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen

YouTube

Functioneel

Gebruik

We gebruiken YouTube voor het tonen van video's. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de YouTube Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen
Naam
Expiratie
Sessie
Functie
Slaat de modellen op die voor de comparator zijn gekozen

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
cm-status
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0301
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0916
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1022
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0112
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0419
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1019
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1105
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-j042jylrre
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0319
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0213
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0902
Expiratie
Functie
Naam
persist:hs-beacon-9db9417a-5e2f-41dd-8857-1421d5112aea
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0426
Expiratie
Functie
Naam
wf-scan-issue-expanded-37
Expiratie
Functie
Naam
undefined
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0826
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0214
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0214
Expiratie
Functie
Naam
algoliasearch-client-js
Expiratie
Functie
Naam
algoliasearch-client-js
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1119
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1119
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Expiratie
Functie
Naam
wf-scan-issue-expanded-36
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0825
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0825
Expiratie
Functie
Naam
persist:hs-beacon-message-9db9417a-5e2f-41dd-8857-1421d5112aea
Expiratie
Functie
Naam
persist:hs-beacon-message-9db9417a-5e2f-41dd-8857-1421d5112aea
Expiratie
Functie
Naam
continueReview
Expiratie
Functie
Naam
continueReview
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0910
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0910
Expiratie
Functie
Naam
wf-scan-issue-expanded-35
Expiratie
Functie
Naam
wf-scan-issue-expanded-35
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0322
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0322
Expiratie
Functie
Naam
wistia
Expiratie
Functie
Naam
wistia
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0226
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0226
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-fj42vucf99
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-fj42vucf99
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0719
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0719
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0412
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0704
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0704
Expiratie
Functie
Naam
acf
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0201
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0201
Expiratie
Functie
Naam
wpr-hash
Expiratie
Functie
Naam
wpr-hash
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0802
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0802
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0811
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0811
Expiratie
Functie
Naam
at-lojson-cache-ra-5768f2906a94c826
Expiratie
Functie
Naam
at-lojson-cache-ra-5768f2906a94c826
Expiratie
Functie
Naam
loglevel
Expiratie
Functie
Naam
loglevel
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0511
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0511
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0813
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0813
Expiratie
Functie
Naam
wpr-show-sidebar
Expiratie
Functie
Naam
wpr-show-sidebar
Expiratie
Functie
Naam
404s_displayType
Expiratie
Functie
Naam
404s_displayType
Expiratie
Functie
Naam
wp_lang
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0721
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1107
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1117
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0509
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0109
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0111
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1104
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0125
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1216
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0503
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1206
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1124
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0908
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0327
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0808
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0926
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1201
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0411
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1011
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1102
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0928
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0927
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0406
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0919
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1010
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0725
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1003
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1007
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0706
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0504
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0728
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0102
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0407
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0720
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0905
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0726
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1109
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0329
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0921
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1208
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0713
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0321
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1222
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0224
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0922
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0629
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0502
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1128
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0907
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0206
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1005
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0522
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0923
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0914
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1004
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0220
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1215
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0705
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0403
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1221
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.1103
Expiratie
Functie
Naam
NRBA_SESSION
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0510
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0530
Expiratie
Functie
Naam
_gcl_au
Expiratie
Functie
Naam
hsoffset_post_5e70d3d66311e
Expiratie
Functie
Naam
wp-autosave-1
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0906
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0807
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0809
Expiratie
Functie
Naam
_at.hist.0628
Expiratie
Functie
Naam
pum-85871
Expiratie
Functie

Met de instellingen van uw browser zult u, te allen tijde, eenvoudigweg en gratis, kunnen kiezen of u het registreren van cookies op uw computer al dan niet accepteert. U kunt uw browser configureren,  zoals u wilt, zodat cookies worden geaccepteerd en op uw computer geregistreerd of, juist niet, zodat
ze worden geweigerd.  U kunt uw browser instellen:
– Zodat het accepteren of weigeren precies aan u wordt voorgesteld, voordat een cookie geregistreerd kan worden;
– Om systematisch het registreren van cookies op uw computer te weigeren.
Let op: Elke instelling die u kunt starten op uw browser met betrekking tot het accepteren of het weigeren van cookies, zal uw navigeren op het internet en uw toegangsvoorwaarden voor bepaalde
diensten, die het gebruik van cookies vereisen, kunnen wijzigen.
Als u ervoor kiest het registreren van cookies op uw computer te weigeren, of als u die cookies verwijdert die erop worden geregistreerd, wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met het verslechterd functioneren van onze diensten; dit als gevolg van het feit dat het voor ons onmogelijk is de cookies te registreren of te raadplegen, die nodig zijn voor het functioneren ervan en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

Hoe uw keuze te maken, afhankelijk van de browser die u gebruikt?
De configuratie van elk softwareprogramma is verschillend. Ze wordt meestal beschreven in het hulpmenu van uw navigatiesoftware. Wij verzoeken u dus ervan kennis te nemen. U kunt zodoende
weten op welke manier u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.
Voor Internet Explorer: “ Extra ”; “ Internetopties ”; “ Privacy ”
Voor Safari: “ Safari ”; “ Voorkeuren ”; “ Privacy ”
Voor Chrome: “Instellingen”; “Geavanceerde instellingen”; “Privacy”; “Instellingen voor inhoud”; “Cookies”
Voor Firefox: “ Extra ”; “ Opties ”; “ Privacy ”5. Onze veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen

Het eerbiedigen van uw recht op bescherming, op veiligheid en op vertrouwelijkheid van uw gegevens is onze prioriteit. TRIGANO VDL treft organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen, die afgestemd zijn op de graad van gevoeligheid van de persoonsgegevens, om ze te beschermen tegen alle kwaadaardige indringing, elk verlies, elke aantasting of openbaarmaking aan onbevoegde derden.
Bij het opstellen, het ontwerpen, de selectie en het gebruik van onze diensten die berusten op de verwerking van persoonsgegevens, houdt TRIGANO VDL reeds bij het ontwerpen ervan rekening met de bescherming van de persoonsgegevens
Aangezien alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, wordt de toegang ertoe beperkt tot de  medewerkers van TRIGANO VDL of dienstverleners die handelen in opdracht van TRIGANO VDL, die ze nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun taken. Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens worden gebonden door een geheimhoudingsplicht.

6. Welke zijn uw rechten?
Met als doel u in staat te stellen onze gebruiksdoeleinden van uw persoonsgegevens te controleren,  hebt u de volgende rechten:
– recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
– recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken;
– recht op rectificatie;
– recht op het wissen;
– recht op overdraagbaarheid van gegevens;
– recht op beperking van de verwerking;
– recht op het vaststellen van richtlijnen voor de bewaring, het wissen en de communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden.


U kunt uw rechten uitoefenen:
– per e-mail met een kopie van een identiteitsdocument (dit gegeven gebruiken wij om te verifiëren of de indiener van het verzoek wel de persoon is, die bij de verwerking is betrokken): cfauron@trigano.fr
– per post met een kopie van een identiteitsdocument (dit gegeven gebruiken wij om te verifiëren of de indiener van het verzoek wel de persoon is, die bij de verwerking is betrokken) door zich te richten tot:

TRIGANO VDL – DPO – 1, avenue de Rochebonne CS 69003 07302 TOURNON SUR RHÔNE CEDEX

Neem op de bovengenoemde adressen contact met ons op, als u bijzonderheden over de inhoud van deze rechten wenst.
Wij verstrekken u onze antwoorden op uw verzoeken zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen een maand na de ontvangst van uw verzoeken.

Denk eraan, opdat uw verzoek efficiënter wordt behandeld, om:
– ons de bij uw verzoek betrokken verwerking(en) aan te geven;

– ons het recht (de rechten) aan te geven dat (die) u wenst toe te passen;
– ons een kopie van een identiteitsdocument te verstrekken (dit gegeven gebruiken wij om te verifiëren of de indiener van het verzoek wel de persoon is, die bij de verwerking is betrokken)
Klik hier om u ogenblikkelijk uit te schrijven voor alle marketing mededelingen van TRIGANO VDL
Bij moeilijkheden in verband met het beheer van uw persoonsgegevens verzoeken wij u contact met ons op te nemen, alvorens een klacht in te dienen bij de CNIL [Franse Commissie inzake informatica en vrijheden].