Sterckeman / Wettelijke Bepalingen

Uitgever van de site

TRIGANO VDL

Vereenvoudigde aandelenvennootschap, met een kapitaal van 9.000.000 Euro, en gevestigd in 100 rue Petit -75019 PARIS, ingeschreven met het nummer 458 502 838 RCS PARIJS telefoon: 01.44.52.16.20.
E-mail: contact@sterckeman.tm.fr
Hoofd van publicatie van de Sterckeman site: de heer François FEUILLET.

 

Bewerking van de site

Opmaak, bewerking en technische ontwikkeling : Unikmedia

 

Beheer van de site

OVH

 

Intellectueel eigendom

Alle elementen op deze webserver (software, teksten, bewegende of stille afbeeldingen, geluid, kennis en in het algemeen, ieder soort van gegevens), staan onder de bescherming van de Wet voor Intellectueel Eigendom en zijn het eigendom van TRIGANO VDL.

Behalve het recht om de site te raadplegen, wordt er geen enkele licentie van eigendomsrecht aan geen enkele persoon verleend. De reproductie van documenten van de site is strikt oorbehouden voor het privégebruik van de kopieerder: elke reproductie en gebruik van kopieën zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TRIGANO VDL, is uitdrukkelijk verboden.

Sterckeman is een gedeponeerd handelsmerk en beschermd door de Wet op het Intellectuele Eigendom, waarvan Trigano VDL het exclusieve gebruiksrecht heeft. Elke reproductie en gebruik van kopieën zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TRIGANO VDL, is strikt verboden.

De plaatsing van een link met hypertekst naar de site www.sterckeman.tm.fr is onderhevig aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van TRIGANO VDL.

 

Persoonsgegevens

Zekere informatie en gegevens met betrekking tot internauten zullen op de site worden verzameld ten behoeve van het beheer van de catalogussen. Deze informatie kan aan bedrijven van de groep TRIGANO VDL worden doorgegeven. Deze informatie en gegevens zal tevens voor veiligheidsdoeleinden bewaard blijven in naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen. In overeenstemming met de wet N° 78-17  van 6 januari 1978 “”informatica en vrijheden””, hebt u op ieder moment recht van toegang, wijziging, correctie en verwijdering van uw gegevens. U kunt van dit recht gebruik maken door een aanvraag te sturen naar het adres van het bedrijf, 100, rue Petit, 75019 Parijs of door het sturen van een e-mail naarcontact@sterckeman.tm.fr

Wij danken u voor uw vertrouwen.